powrót / back POWRÓT

List do Róży

2012, 25 kwietnia 2012 – 16 czerwca 2012, Galeria Żak | Branicka, Berlin

Praca przygotowana na 7 Berlin Biennale
Kuratorzy: Artur Żmijewski, Joanna Warsza, Voina
Projekt wyprodukowany we współpracy 7 Berlin Biennale z Fundacją Żak-Branicka, współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację Róży Luksemburg
Menedżerka projektu: Zdravka Bajović
powrót / back POWRÓT