powrót / back POWRÓT

Mute Signs

19 marca, 2010 - 16 kwietnia, 2010, Uniwersytet Sztuk Pięknych, Budapeszt, Węgry

Międzynarodowa wystawa, Mute Signs, otworzyła się 19 marca 2010, w Barcsay Hall Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych. Wystawa stanowi zbiór artystycznych wypowiedzi na temat (nie)tolerancji, inności, oraz społecznego wykluczenia czy tez przynależności. Nadrzędnym celem pokazu, który łączy dwa tematy Budapeszteńskiego Festiwalu Wiosny: "Nasz gość - Dania" oraz "Jestem Cyganem - Jestem Węgrem" nie jest jednak wskazanie aktualnych politycznych odniesień. Większość prac stanowi abstrakcyjną refleksję na temat relacji pomiędzy grupami mniejszości i większości w społeczeństwach europejskich, na temat strereotypów i uprzedzeń na temat mniejszości, a także symboli, które determinują nasze społeczne przynależności oraz tożsamość narodową. Wystawa podchodzi do tematu poprzez poszerzenie spektrum tematów, bez ograniczania się do zagadnień problemów społecznych czy konfliktów. Prace składające się na wystawę oraz dopełniający je program filmowy pokazują, że relacje pomiędzy większością a mniejszością, w różnych czasach i różnych miejscach są skomplikowane i wielowymiarowe, że mogą być oparte zarówno na dumie, jak i na dyskryminacji. Tytuł wystawy nawiązuje nie tylko do wykluczonych czy dyskryminowanych mniejszości, czy też "nadawców" znaków, ale też do niewygodnych i często nieefektywnych rozwiązań proponowanych przez większość, czyli "odbiorców". Czujność artystów wobec tych pytań wiąże się z odpowiedzialnością, niezależnie od kraju, regionu czy narodu i jest praktykowana nie tylko w kontekście wystawy, ale też w życiu codziennym.
Kuratorka: Eszter Lázár
Asystent kuratorki: Eszter György
Wykład wygłoszony podczas otwarcia: Tímea Junghaus
Wystawa ponsorowana przez: NKA, Spring Festival, Instytut Kultury Polskiej w Budapeszcie, Goethe Institute Budapest, PTE-BTK Department of Communication and Media Studies
powrót / back POWRÓT