Trafostacja

2016, ul. Na Niskich Łąkach 2a, Wrocław

Trafostacja to próba wtórnego znaturalizowania ekosystemu na Niskich Łąkach we Wrocławiu.
Nieczynny budynek stacji transformatorowej z 1930 roku został w nim wykorzystany jako swoisty szkielet dla żywej rzeźby powstałej przez uruchomienie biologicznej „maszyny” wegetacji.

Trafostacja w listopadzie 2016 - już po wyłączeniu obiegu wody na sezon zimowy.
Modernistyczna architektura powoli zarasta różnymi gatunkami roślin, a z trzech okien budynku wypływa woda przywołująca pamięć powodzi z 1997 roku, która zdewastowała Wrocław. Bezpośrednie, ludzkie wsparcie dla tego niewielkiego habitatu polega na zasadzeniu takich roślin jak np. paprocie, bluszcze, bodziszki, mchy i trzmieliny oraz umieszczeniu w donicach nasion oraz sadzonek odmian ruderalnych. Trafostacja powstała z myślą o przyszłości, kiedy to organizmy nie-ludzkie wezmą budynek w całkowite posiadanie i zamienią go w nowy habitat.

Woda i rośliny potraktowane zostały w Trafostacji jako siła sprawcza – to od nich zależy kształt i losy projektu. Cykl wegetatywny to spektakl sił poza-ludzkich rozgrywający się na scenie stworzonej przez architekturę. I jakkolwiek spektakl ten jest przeznaczony dla ludzi, to głównymi aktorami i mieszkańcami Trafostacji są organizmy tworzące ekosystem. Trafostacja jest zatem gestem przekazania ludzkiego tworu, jakim jest architektura – innym gatunkom.
Projekt stanowi element działania „Wrocław – wejście od podwórza”
realizowanego w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Realizacja projektu:
Współpraca architektoniczna - Paweł Karpa
Konstruktor - Mateusz Bilski

Konsultacja, dobór roślin - dr inż. Marta Weber-Siwirska, Magdalena Zelek, Jagoda Podgórska (SKN AK sekcja Ambasadorzy Zieleni) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Realizacja - Marta Krasnopiórko, Patryk Szelawa / Technika w ogrodzie
Współpraca: Anna Pluta, Krystian Pryłowski, Aleksandra Jach
Koordynatorzy, Biuro Festiwalowe Impart 2016:
Natalia Romaszkan, Maciej Tymorek, Bartosz Zubik, Kaja Górska

Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej we Wrocławiu za pomoc w realizacji projektu oraz Polskiemu Stowarzyszeniu „"Dachy Zielone", które objęło projekt opieką merytoryczną.