W górę!

2006, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa

Dwoje ludzi opowiada o swojej pracy na lotniskach przy odprawie Żydów jadących do Izraela, o treningach przygotowawczych jakie musieli przejść w Izraelu, o swojej bezwzględności, wreszcie o kacu moralnym jaki mają dzisaj. Film wideo będący zapisem, a zarazem performatywnym powtórzeniem dawnych wspomnień. Odległych czasowo, odmiennych od tego, co dzieje się dzisiaj, a mimo to wciąż silnie wpływających na aktualne myślenie, decyzje i działania. Przywołana po raz pierwszy w publicznej sytuacji komunikacyjnej przeszłość zderza się tu z teraźniejszością. Wyraźnie dotyka bohaterów, a zarazem jest przez nich na bieżąco modyfikowana, czytana przez filtr ich obecnej tożsamości. Projekt pokazuje uwikłanie jednostkowej opowieści w szerszy kontekst narracji produkowanych przez inne jednostki, grupy lub instytucje. Zarazem jednak ujawnia jej niejednoznaczność, wielokierunkowość i plastyczność - na oczach widza rozgrywa jej nie zawsze wygodną i przyjemną zdolność do kształtowania się w sposób podmiotowy. Magda Raczyńska
2008, Centrum Kultury Zamek, Poznań

The Israeli Center for Digital Art, Holon, Izrael
Instytut Sztuki Wyspa, Gdansk

Kurator: Magda Raczyńska
Kamera: Rafał Żurek
Montaż: Joanna Rajkowska, Grzegorz Habryn
Dźwięk: Sławek Kalwinek
Tłumaczenie na angielski: Marcin Wawrzyńczak